موزه نظامی

  • مدیر - قاسمی
  • تهران - منطقه 1 - فلاحی (زعفرانیه) - خ. طاهری - کاخ سعدآباد - ک.پ : 1989643884

موزه نظامی در یک نگاهدر این کاخ موزه، ابزار و ادوات و تن پوشهای جنگی ادوار مختلف تاریخی ایران به نمایش گذارده شده است. این کاخ موزه نیز، در مجموعه سعدآباد جای گرفته است.
ارزیابی