الکترو سپهر

  • مدیر - علی رضا نصیری نایینی
  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - بلوار بیژن - خ. ابراهیمی شرقی - پ. 77 - ک.پ : 1675815414