آریا کامپیوتر

  • مدیر - ولی زاده
  • رباط کریم - شهر جدید پرند - بخشداری - مرکز کامپیوتر - ط. همکف