مرکز رسیدگی به امور مساجد - شهرستان ری

  • تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام - خ. محمدی - م. صفاییه - مجتمع فرهنگی و امدادی امام حسن - ط. دوم - ک.پ : 1863663676
زیرمجموعه‌ی :

مرکز رسیدگی به امور مساجد - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
ارزیابی