دکتر رضا مهدی زاده

  • مدیر - رضا مهدیزاده
  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - م. ملت - طبقه فوقانی داروخانه ملت - ک.پ : 1673835615
ارزیابی