دکتر هما صدقدار

  • مدیر - هما صدقدار
  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - م. ملت - طبقه فوقانی داروخانه ملت - مجتمع پزشکی 121 - ک.پ : 1673835615