شهرداری منطقه 19

  • تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - خ. میعاد - بلوار میلاد - جنب آتش نشانی - ک.پ : 1893618153
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 19 - اجرای احکام - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - واحد بازرسی - مناطق و نواحی شهرداری
واحدی - مرکز بهداشتی درمانی
ارزیابی