فیلکویدک - نمایندگی آزمایش

  • مدیر - محمدرضا تبریزچی
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. 10 فروردین - پ. 355 و 357 - ک.پ : 17498