کارخانه شیلتون (تن ماهی جنوب)

  • البرز - کرج - بزرگراه کرج قزوین - پل کردان - خ. علیخان سلطانی - خ. بخشنده
کلمات کلیدی :

کنسرو

ارزیابی
ماهی تن معصومه : ماهی تن
با سلام تن خوبی است میخواهم مستقیم به قیمت کارخانه دو کارتن خرید کنم
نظر rayman : نظر
به نظر من تن ماهی شما بی نظیر است و حتی در کشورهای دیگر نیز چنین طعم و کیفیتی پیدا نمیشود