ایران مشعل (گرماتاب)

  • مدیرعامل - آرش حقوقی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان کاووسی فر - پ. 182 - ط. دوم

ایران مشعل (گرماتاب) در یک نگاهتوضیحات بیشتر»::
شرکت ایران مشعل به عنوان مجری پروژه ھای بزرگ تاسیسات ساختمانھای
عمومی و صنعتی در سال 1360 تاسیس و از ھمان آغاز در رشته تاسیسات
و تجھیزات ابنیه از طرف سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت
راھبردی ریاست جمھوری)تعیین صلاحیت شده و موفق به اجرای پروژه ھای مھم و
متعددی در سطح کشور گردید.
شرکت با پشتوانه بیش از 30 سال سابقه فعالیت خود ، در زمینه عوامل موثر بر بالا
بودن تقاضای حاملھای مختلف انرژی در کشور، اقدام به تحقیق و مطالعات گسترده
نمود. یکی از مھمترین این عوامل بخصوص در فضاھای صنعتی، عمومی
و تجاری ، عدم کارآمدی سیستم ھای ھوای گرم، موتورخانه مرکزی و ... می باشد
لذا در راستای کاھش مصرف سوخت و برق گرمایش این فضاھا ، در سال
137٩ شرکت موفق به وارد نمودن فناوری پشرفته گرمایش تابشی بانام ثبت شده
گرماتاب ، به منظور تامین گرمایش فضاھای بزرگ آغاز نمود .
اجرای گرمایش تابش افزون بر 3٫500٫000 متر مربع در بیش از یکھزار و پانصد پروژه ، منجر به
بھینه سازی در مصرف سوخت و برق کارخانجات، سالنھای ورزشی، مرغداری ھا، گلخانه ھا
و فضاھای بزرگ متعددی در سراسر کشور شده است.
واحد مالی

ایران - تهران - منطقه 07 - سهروردی شمالی - بالاتر از خیابان خرمشهر (آپادانا) - پ. 182
)
ارزیابی