رسولی

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - سایت فلز تراشان - بلوک 122 - پ. 12