بانک مهر اقتصاد - شعبه شهدا پاکدشت - کد 9234

  • پاکدشت - مطهری - نرسیده به میدان ساعت - جنب بیمه - ک.پ : 33916