ثامن الائمه - شعبه مطهری - کد 248

  • بوشهر - بوشهر - مطهری - سه راه هلالی