حاج عباس (پوشاک کهنه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار نجارها - ک. معاون الدوله - سرای حاج عباس
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی