سرای سلیمان خان (خشکبار)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار آهنگران - ک. غریبان - سرای سلیمان خان
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی