بانک ملی - شعبه میدان ابریشم - کد 665

  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - م. ابریشم - بلوار دستواره