یزدی ها (خانگی و عطاری)

  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - سرای یزدی ها
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی