کارخانه آسا

  • مدیر - عرب بیک محمدی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - اسماعیل آباد - خ. آجر فشم - بنگاه شهریار
  • ،
ارزیابی