پارک آبی اکباتان

  • مدیر - علی رضا جلولی
  • تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 3 - پشت بلوک E - ک.پ : 1393683711
  • ،