بنت الهدی صدر (دوره اول)

  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خ. پیامبر - نبش خیابان گلدشت