دکتر محسن حسین پور

  • خوزستان - اهواز - کیانپارس - نبش خیابان ششم غربی -ساختمان ایران نگین - ط. چهارم

دکتر محسن حسین پور در یک نگاهفارغ التحصیل دکترای عمومی(1360) و بورد تخصصی جراحی گوش و گلو و بینی(1367) از دانشگاه تهران. سابقه 28 ساله تخصصی ENT و جراحی زیبایی بینی.از اولین جراحان زیبایی و پلاستیک بینی و جراحی نوین سر و گردن در اهواز.
ارزیابی