مجتمع قضایی شهیدمطهری (یافت آباد)

  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ. حیدری شمالی