پژوهشنامه زلزله شناسی

  • مدیر - عباس علی تسنیمی
  • تهران - منطقه 1 - دیباجی شمالی - خ. ارغوان غربی - پ. 21