شرکت صنایع توانبخشی ایران

  • مدیر - امید پاکبازنژاد
  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - پایین تر از بلوار کشاورز - ساختمان 255 - پ. 4 و 5 - ط. چهارم - واحد 43 - ک.پ : 1416753466