شرکت نشت بن (لیکومولی)

  • مدیرعامل - احمدنژاد
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - م. مینا - مینای شرقی - پ. 1 - ک.پ : 1913634655