شرکت نجفی

  • مدیر - اسرافیل نجفی
  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان 1338 - ط. سوم - واحد 6