موزه آستانه حضرت عبدالعظیم الحسنی

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. حرم - ک.پ : 1876944619