شرکت بخارالکترونیک (صنعتی)

  • مدیر - محسن عبدالهی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. ادایی - پ. 15 - واحد 3