شرکت بخارالکترونیک (صنعتی)

  • مدیر - محسن عبدالهی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - ک. پاکزاد - پ. 7 - ط. اول - ک.پ : 1576983113