جنوب شرق - منطقه شهر ری

  • تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام - ایستگاه پل سیمان
  • ،
ارزیابی