دکتر مسعود خان محمدبیگی

  • مدیر - مسعود خان محمدبیگی
  • تهران - منطقه 4 - خاک سفید - خ. امین - ک. اکبری - پ. 7 - درمانگاه بهبخش