بیمارستان هدایت - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. یخچال - تقاطع خیابان هدایت - ک.پ : 1949753113
  • ،
کلمات کلیدی :

بیمارستان

مستقرها :

دکتر احمد اعتمادی - متخصص زنان و زایمان
دکتر پروین گنجی قلیچی - متخصص زنان و زایمان
دکتر فرحناز مهیار - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی
دکتر زیمان و زنان داود : دکتر زیمان و زنان
لیست اسامی نوشته باشد چرا ؟ بارداری یا زایمان یا زنان آدرس دنبال می شود