خدمات فنی خیام

  • مدیر - سیدحسین حسینی
  • تهران - منطقه 18 - شهرک ولی عصر - خ. جلالی جنوبی - ک. اکرمیه - ک.پ : 1373947768