شباهنگ

  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - مابین زیر گذر طالقانی و حکیم نظامی - روبروی دانشگاه هنر اسلامی
ارزیابی