دکتر عباس علی جعفرنژاد

  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - ک. رضوی - بیمارستان سوم شعبان - ک.پ : 1175833485
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

چشم

|

متخصص

مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان چشم پزشکی
ارزیابی