فرهنگیان - منطقه 18

  • مدیر - محمدحسن غوثی
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - م. معلم - خ. تختی - درمانگاه فرهنگیان منطقه 18 - مجتمع پزشکی بوعلی سینا