رویال

  • مدیر - صادقی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - گردنه تنباکویی - ک.پ : 1789813315
  • ،