ماشین سازی عدیلی (پیروزاصلی)

  • بازرگانی - امید عدیلی
  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی جی - خ. چهارم - فرعی ششم - پ. 87
مدیر فروش - عدیلی

ایران - اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان چهارم - فرعی ششم - پلاک 87 - ک.پ : 8159484681
ارزیابی