دکتر قاسم فخرایی

  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. حقانی- نرسیده به گاندی جنوبی - پ. 72 - ساختمان فرهاد - واحد 502

دکتر قاسم فخرایی در یک نگاهفوق تخصص سگمان قدامی چشم و گلوکوم از آمریکا - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان فارابی
مستقردر :

بیمارستان نور - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی