شفا

  • تهران - منطقه 16 - رجایی - بلوار دستواره - خ. برادران باستانی پور - شهرک طالقانی