بانک ایران زمین - شعبه ثامن مشهد - کد 806

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار فرودگاه - بعد از کوچه حافظ