بانک رفاه کارگران - شعبه بیمارستان شریعتی - کد 133

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - جنب بیمارستان شریعتی
  • ، ،