شرکت کیمیاگران گل نرگس

  • مدیر - خلیل شخ علی زاده
  • آذربایجان شرقی - تبریز - ایلخچی - خ. امام - ک. بافقی
ارزیابی