سرای احمدی (پلاستیک و شیمیایی)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - ک. سرپولک - ک. بشیری - سرای احمدی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی