شهرداری منطقه 4

  • مدیر - حسن کریمیان
  • تهران - منطقه 4 - هنگام - خ. طاهرخانی - ک.پ : 1676973811
  • ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ها :

سرای محله اوقاف - خانه فرهنگ محله
سرای محله پاسداران - خانه فرهنگ محله
سرای محله جوادیه - خانه فرهنگ محله
سرای محله حکیمیه - خانه فرهنگ محله
سرای محله شمیران نو - خانه فرهنگ محله
سرای محله علم و صنعت - خانه فرهنگ محله
سرای محله قنات کوثر - خانه فرهنگ محله
سرای محله کاظم آباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله کوهسار - خانه فرهنگ محله
سرای محله کوهک (کالاد) - خانه فرهنگ محله
سرای محله گلشن - خانه فرهنگ محله
سرای محله مجیدآباد - خانه فرهنگ محله
سرای محله مهران - خانه فرهنگ محله
سرای محله نارمک - خانه فرهنگ محله
شهرداری منطقه 4 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - معاونت اجتماعی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 7 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 8 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - ناحیه 9 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - واحد انبار - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - واحد کارآفرینی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 4 - واحد موتوری سبک - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی