دکتر مرتضی سجادی

  • مدیر - مرتضی سجادی
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر - ک.پ : 1415755414