دکتر جمشید فرامرزی

  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - بالاتر از داروخانه آذین
مستقردر :

بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی