تامین اجتماعی - شعبه 18

  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - م. فرهنگ - پ. 3 - ک.پ : 14339
  • ، ،
  • ،
ارزیابی
تشکر از خانم شجاییان غلامرضا : تشکر از خانم شجاییان
از زحمات سرکار خانم شجاییان که فردی کادان ،فهیم ، صبور و کار راه انداز هستند کمال تشکر را دارم و از همکاران زیر مجموعه ایشان ( بخصوص خانم فراهانی) نیز انتظار می رود ایشان را الگو قرار داه و کار ارباب رجوع را بنحو شایسته انجام دهند