تذرو

  • مدیر - فریبرز جباری
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - بین خیابان نواب و اسکندری جنوبی - پ. 520 - ک.پ : 1319653415
  • ،