منطقه 6 مخابراتی - ابوذر

  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. شمشیری - ک.پ : 1383933113
  • ، ، ، ، ،